Grijs worden wordt geassocieerd met leeftijd, zowel bij mensen als bij dieren. Daarom wordt een jonge hond die al wat grijs om de snuit wordt, vaak veel ouder geschat dan hij in werkelijkheid is. De eigenaar kampt vaak met het gevoel dat zijn hond vroeg oud aan het worden is. Gelukkig heeft het een vaak niets met het ander te maken. Zo kan een hond die rond zijn vierde jaar al flink grijs om de neus is, een mooi en lang leven voor zich hebben.
Maar het is wel interessant om te kijken waarom de ene hond op jonge leeftijd grijs wordt terwijl de andere hond tot op hoge leeftijd zijn eigen haarkleur weet te behouden.Voor mensen zijn er diverse onderzoeken gedaan naar de mogelijke oorzaken van vroeg grijs worden. Als mogelijke oorzaken worden genoemd:
 genetische aanleg
 vitamine B12 tekort
 roken
 schildklierafwijkingen
 stress
Van bovenstaande mogelijke oorzaken is alleen het vitamine B12 tekort zeer onwaarschijnlijk als mogelijke oorzaak bij honden omdat zij via de dierlijke producten voldoende vitamine B12 tot zich nemen. Het leven in een omgeving waar veel gerookt wordt, het ‘meeroken’, zou heel goed een oorzaak kunnen zijn van vroeg grijs worden, evenals schildklierafwijkingen en stress.
De genetische aanleg wordt echter als belangrijkste oorzaak aangewezen en dat klinkt heel aannemelijk. In mijn homeopathiepraktijk voor dieren valt mij op dat honden die geboren worden met een Phosphorconstitutie gevoeliger zijn voor vroeg grijs worden dan honden met een andere constitutie. Om dit toe te lichten eerst een korte uitleg wat binnen de homeopathie bedoeld wordt met constitutie en de kenmerken van een hond met een Phosphorconstitutie.
Constitutie
Wanneer we het binnen de homeopathie hebben over constituties dan doelen we op de in aanleg aanwezige eigenschappen van het dier aangevuld met de vertaling van de erfelijke informatie die het van de voorouders heeft meegekregen. Deze eigenschappen/kwaliteiten vormen het dier lichamelijk, mentaal en emotioneel.
Phosphor
De vluchtigheid van Phosphor is vooral zichtbaar op mentaal gebied. Deze dieren zijn snel afgeleid en kunnen zich moeilijk focussen. Ze zijn bijzonder sociaal. Ze zullen iedereen vriendelijk benaderen maar in hun contacten zijn ze vluchtig – ze gaan van de een naar de ander. Ze zijn vrolijk, impulsief en sterk intuïtief.
Vanwege de gevoeligheid voor prikkels uit de omgeving kunnen dieren met een phosphorconstitutie angstig zijn voor bijv. harde geluiden zoals onweer of vuurwerk. Schrikkerig zijn past ook binnen dit
beeld. Lichamelijk worden moeilijk genezende wondjes gezien die lang en steeds maar weer opnieuw blijven bloeden. Ook klachten aan de luchtwegen worden regelmatig gezien.
Phosphor is licht ontvlambaar. Ze kunnen gemakkelijk boos worden maar dit duurt altijd maar heel even en is even zo snel weer vergeten.
Plotseling optredende verschijnselen zijn heel kenmerkend voor Phosphor. Het ene moment is er niets aan de hand, het andere moment is er sprake van hevige pijn, plotselinge uitputting etc. Overprikkeling ligt hieraan ten grondslag.
Relatie met vroeg grijs worden
Fysiek zijn dieren met een Phosphorconstitutie lichtvoetig. Ze zijn erg beweeglijk, vluchtig. Ze kunnen zeer snel in actie komen, maar zijn ook snel uitgeblust. Ze houden van lichamelijk contact. Zijn graag in de buurt van mensen en dieren.
Honden met een Phosphorconstitutie zijn gevoelig voor invloeden van buitenaf – de prikkel is de leidraad voor hun handelen. Deze honden zijn veel gevoeliger voor stress dan honden die zich makkelijk voor hun omgeving kunnen afsluiten. Zonder dat hier een veterinair wetenschappelijke onderbouwing voor is, ben ik van mening dat de constitutionele aanleg, met daaruit voortvloeiend de verhoogde gevoeligheid voor stress, voor een grijze snuit op jonge leeftijd kan zorgen.
Binnen de veterinaire homeopathie zie ik het vroeg grijs worden als een begeleidend symptoom van de klacht waarvoor de eigenaar met de hond bij mij is gekomen. Ik neem het als gegeven in de behandeling mee. Het weer op peil brengen van de pigmentvorming is echter nooit het doel van de behandeling alhoewel vaak de bevinding is dat – na de start van de homeopathische behandeling – het proces van grijs worden sterk wordt vertraagd.

Heidi Driessen
klassiek homeopaat voor dieren
www.heididriessen.nl