Ooit een blindengeleidekat gezien? Of een waakkat, reddings- en speurkat of politiekat? Of een kat die schapen hoedt, onder appel staat, frisbee speelt of je pantoffels komt brengen?
Over katten maakt niemand zich illusies. Katten zijn katten en iedere kattenbezitter weet dat. Wie één of meer katten in huis heeft, heeft zich lang geleden al gerealiseerd dat je katten maar moet nemen zoals ze nu eenmaal zijn, omdat dat de enige manier is om katten te houden. Honden dienen mensen, maar mensen dienen katten.
De relatie tussen katten en mensen was door de eeuwen heen ook met name gebaseerd op wederzijds gemak. Katten jagen op muizen en ratten en die komen nu eenmaal veel voor in de buurt van mensen. Mens en kat hadden elkaar niet zozeer nodig alswel dat het profijt op leverde om in elkaars nabijheid te verkeren.
Daarentegen hadden (hebben) mensen honden nodig om te waken en heel vroeger om te helpen jagen. Honden waren op hun beurt afhankelijk van mensen voor voedsel en beschutting. Mens en hond waren van elkaar afhankelijk.
Feit is wel dat de moderne huiskat veel dichter bij de wilde kat staat dan de hond bij de wolf. Katten kunnen ook veel makkelijker weer verwilderen en overleven dan de gemiddelde gezinshond.
Verder is er nog een groot en belangrijk verschil tussen katten en andere gedomesticeerde dieren en dat is dat je katten niet door middel van straf en negatieve versterking kunt trainen. Ook daarin lijkt de kat meer op een wild dier dan op honden, paarden of koeien.