Het paard is te typeren als een vlucht- en kuddedier met een grote behoefte aan ruimte, beweging en sociaal contact. Het moderne paard heeft zich zeer succesvol weten aan te passen aan de veranderende gebruiksbehoefte van de mens. Van een dier dat werd gebruikt om te reizen, oorlog te voeren en het land te bewerken heeft het zich ‘omgeschoold’ tot sportatleet en recreatiepartner. Een omscholing die voor veel paarden een levensstijl en een leefwereld met zich mee heeft gebracht, die lang niet altijd voorziet in zijn natuurlijke behoeften: veel en rustige beweging in de frisse lucht en sociale contacten en vriendschappen met soortgenoten.